Blue Flower

 

Bij Engineering & Maintenance Professionals willen we zelfstandige en kundige engineers op projecten inzetten bij industriële klanten en overheidsinstanties.  Om dit te realiseren zijn we op korte termijn op zoek naar kundige engineers die ingezet kunnen worden op ontwerp, ontwikkel en onderhoudsprojecten.  Het is onze overtuiging dat de integratie van een onderhoudsmethodiek met het daadwerkelijke ontwerpen en ontwikkelen grote voordelen oplevert in de levensduurkosten van complexe systemen.  Daarom is het dat E&M Professionals zoekt naar ervaren, kundige en praktisch ingestelde mensen om functies te vervullen. 

Voor toekomstige projecten is vakmanschap in projectleiding, werktuigbouw, scheepsbouw, elektrotechniek, systems engineering, administratieve ondersteuning etc. nodig.  Daarom kan iedereen vrijblijvend een CV insturen, zodat op ieder moment vanuit allerlei aspecten noodzakelijke kennis en kunde kan worden aangeboden bij de steeds groter wordende projecten markt. 
Het aanbod aan specifieke ondersteuning is gebaseerd op de competenties van de medewerkers (de E&M Professionals) en de ervaring opgedaan bij de uitvoering van voorgaande projecten. 

 Voor een overzicht van projecten uit het verleden zie de Projecten pagina.  De deelname bij diverse projecten wordt hier kort toegelicht.